Venessa Seramik

Adres
Cumhuriyet Mah. Kapadokya Cad. No: 83 50500 Avanos - Nevşehir - Türkiye

Tel
+ 90 (384) 511 50 09 - 511 50 03

Faks
+ 90 (384) 511 50 12

E-mail
info@venessaseramik.com